Money Hacker Club (MHC)

Money Hacker Club

MHC là một cộng đồng, một khóa học về Affiliate Marketing, nơi mà tôi đã học hỏi được rất nhiều kiến thức về Kiếm tiền online và Affiliate Marketing. Mình học được rất nhiều kiến thức về kinh doanh online, những kỹ năng, kỹ thuật về marketing, về SEO. Giúp mình hiểu hơn về thị trường, Các giai đoạn của thị trường như thế nào? có bao nhiêu giai đoạn? Mỗi giai đoạn nên áp dụng những content, chiến lược gì để bán được hàng. những kỹ năng về quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, Youtobe Ads…Giúp tôi từng bước xây dựng Nhân hiệu của mình, mạnh dạng chia sẻ những kiến thức mình học được lên Youtube Và quan trọng hơn hết là học được tư duy tài chính và phong cách sống.